Πρόγραμμα παραλλήλων εκδηλώσεων

Με την ευγενική χορηγία

Χορηγοί ημερίδων & παραλλήλων δράσεων

Συνεργάτης παραλλήλων δράσεων